10 martie 2017, ADUNAREA GENERALĂ A FEDERAŢIEI ROMÂNE DE GIMNASTICĂ

Comitetul Executiv al Federației Române de Gimnastică, în baza prevederilor Statutului Federației, a hotărât convocarea Adunării Generale în ziua de 10 martie 2017, orele 11.00, la sediul Comitetului Olimpic și Sportiv Român (amfiteatru), București, b-dul Mărăști nr.20A, Sector 1.

Ordinea de zi a Adunării Generale este următoarea:
1. Aprobarea procesului-verbal al Adunării Generale Ordinare a Federației Române de Gimnastică pe anul 2016;
2. Afilieri, suspendări, excluderi;
3. Prezentarea spre aprobare a raportului de activitate al Federației Române de Gimnastică pe anul 2016;
4. Prezentarea spre aprobare a bilanțului contabil și a raportului Comisiei de cenzori pe anul 2016;
5. Prezentarea spre aprobare a programului de activitate al Federației Române de Gimnastică pentru anul 2017.

Pentru alte amănunte, click aici: Invitație Adunarea Generală 2017