Adunarea Generală a Federației Române de Gimnastică – 2018

București, 26 februarie 2018 – Comitetul Executiv al Federației Române de Gimnastică, în baza prevederilor Statutului Federației, a hotărât convocarea Adunării Generale în ziua de 27 martie 2018, orele 11.00, la sediul Comitetului Olimpic și Sportiv Român, sala Amfiteatru, B-dul Mărăști nr.20A, Sector 1, București.

Ordinea de zi a Adunării Generale este următoarea:

  1. Aprobarea proceselor-verbale ale Adunărilor Generale  (Ordinare și de Alegeri) ale Federației Române de Gimnastică pe anul 2017;
  2. Afilieri, suspendări, excluderi;
  3. Prezentarea spre aprobare a raportului de activitate al Federației Române de Gimnastică pe anul 2017;
  4. Prezentarea spre aprobare a bilanțului contabil și a raportului Comisiei de cenzori pe anul 2017;
  5. Prezentarea spre aprobare a programului de activitate și a proiecției financiare a Federației Române de Gimnastică pentru anul în curs;
  6. Aprobarea modificărilor la Statutul Federației Române de Gimnastică;
  7. Diverse.

Pentru mai multe detalii, consultați: Invitația Adunării generale 2018