Adunarea Generală a Federației Române de Gimnastică, 27.03.2018

București, 23 martie 2018 – Vă reamintim că în data de 27 martie, orele 11.00, va avea loc Adunarea Generală Ordinară a Federației Române de Gimnastică, la sediul Comitetului Olimpic și Sportiv Român, sala Amfiteatru, B-dul Mărăști nr. 20A, Sector 1.

Ordinea de zi a Adunării Generale este următoarea:

  1. Aprobarea proceselor-verbale ale Adunărilor Generale (Ordinară și de Alegeri) ale Federației Române de Gimnastică pe anul 2017;
  2. Afilieri, suspendări, excluderi;
  3. Prezentarea spre aprobare a raportului de activitate al Federației Române de Gimnastică pe anul 2017;
  4. Prezentarea spre aprobare a bilanțului contabil și a raportului Comisiei de cenzori pe anul 2017;
  5. Prezentarea spre aprobare a programului de activitate și a proiecției financiare a Federației Române de Gimnastică pentru anul în curs;
  6. Aprobarea modificărilor la Statutul Federației Române de Gimnastică;
  7. Diverse.

Pentru mai multe detalii, consultați: Invitația Adunării generale 2018

Sunt invitați toți membrii comitetelor și comisiilor federației.

Buletinul informativ 2018 al FRG va fi difuzat structurilor sportive afiliate în format imprimat la momentul sosirii la Adunarea Generală și poate fi consultat online și aici: Buletin informativ FRG 2018