Adunarea Generală a FRG: ”2016 – UN AN FIERBINTE PENTRU GIMNASTICA ROMÂNEASCĂ”

În conformitate cu prevederile statutare, în cursul dimineții de vineri, la Sediul MTS, a avut loc Adunarea Generală 2016 a Federației Române de Gimnastică. Au fost prezenți Adrian Stoica – președinte, Dan Grecu – vicepreședinte, Mircea Apolzan – secretar general, precum și delegații a 36 de cluburi și asociații. Au fost, de asemenea, prezenți  – Puia Gârbă – consilier, reprezentantul MTS , Nicolae Vieru – președinte de onoare al FRG, Anca Grigoraș, Alina Drăgan și Ioan Suciu – antrenori federali, arbitri naționali și internaționali, membri ai Comisiilor FRG.

Ordinea de zi:
– Aprobarea procesului verbal al Adunarii Generale ordinare din 2015.
– Afilieri, suspendari, excluderi.
– Raportul de activitate al Federației pe anul 2015.
– Prezentarea Bilanțului contabil 2015
– Prezentarea Raportului Comisiei de Cenzori pe anul 2015.
– Programul de activitate al Federației pe anul 2016.
– Diverse.

Adunarea Generală a avut loc în contextul în care anul 2016 se anunță a fi unul foarte ”fierbinte”, dacă se are în vedere faptul că, din punct de vedere  competițional, gimnastele și gimnaștii noștri urmează să se afle la startul unor concursuri de mare însemnătate: Test Event (Rio – aprilie), Campionatele Europene (Berna – mai / iunie), Jocurile Olimpice (Rio – august) – gimnastică artistică, Campionate Mondiale (Seul – iunie) – gimnastică aerobică și nu în ultimul rând Campionatele Naționale.
Fără a avea strălucirea unor perioade anterioare, în anul 2015 s-au cucerit, totuși, 21 de medalii, acestea constituindu-se într-o platformă a ceea ce urmează, pentru a se putea îndeplini obiectivele propuse. Totul presupune, desigur, o maximă concentrare pe toate palierele de activitate, de la nivelul cluburilor și până la cel al loturilor naționale, deoarece anul 2016 reprezintă, totodată, și un punct de plecare pentru ciclul următor, pentru toate categorii.

În aceeași direcție, s-au subliniat și eforturile depuse și care urmează pentru ca ediția 2017 a Campionatelor Europene – o revenire după 60 de ani în România – să se poată desfășura în concordanță cu exigențele internaționale actuale, Clujul anunțându-se a fi o gazdă de top.
De altfel, Planul de activități al anului 2016, plecând de la ideea unei reprezentări a gimnasticii românești în concordanță cu realele resurse și posibilități de care dispune, cuprinde o serie de măsuri și idei menite a duce la îndeplinirea obiectivelor propuse, dar, așa cum sublinia și Adrian Stoica, președintele FRG, nu se va putea ”realiza fără aportul și contribuția tuturor celor implicați, fără un efort comun, susținut și fără rabat….”