Comitet Executiv


COMITET EXECUTIV
2017 – 2020

Preşedinte Andreea Răducan
Vicepreşedinte Maria Fumea
Vicepreşedinte Dănuţ Grecu
Secretar General Virginia Oprișan
Secretar Federal Mircea Apolzan
Membru Gina Gogean
Membru Olga Didilescu
Membru Augustin Pop
Membru Adrian Durlă
Membru Ingrid Istrate
Membru Cătălin Meran
Membru Angela Cacoveanu
Antrenor Federal GAF Anca Grigoraş-Mihăilescu
Antrenor Federal GAM
Antrenor Federal AER Alina Dragan
Reprezentantul sportivilor Marian Drăgulescu

PRESEDINTE DE ONOARE

Nadia Comăneci
Adrian Stoica

VICEPREȘEDINTE DE ONOARE

Simona Amânar-Tabără
Comitet Executiv 2009-2012 Descarca