IMPORTANTE DOCUMENTE ale FEDERAȚIEI: Statutul. Codul Etic. Codul de Disciplină. Regulamente federale, transfer sportivi, arbitri. Regulamentele competițiilor naționale 2016

Federația Română de Gimnastică a dat publicității o serie de documente deosebit de importante pentru desfășurarea în cele mai bune condiții a activității federale și structurilor afiliate, precum  și a celei competiționale, în conformitate cu practicile în plan național și internațional: Statutul Federației, Codul Etic, Codul de Disciplină, Regulamentele de funcționare, precum și Regulamentele referitoare la desfășurarea Campionatelor Naționale de gimnastică artistică (seniori, juniori, echipe) și gimnastică aerobică.

VEZI: Statut – Regulamente, Regulamente competitii
Modificările aduse Statutului – conform aprobării Adunării Generale a F.R.G. din martie 2015 -, realizează, pe de o parte,  o aducere în actualitate a relațiilor cu organizațiile naționale guvernamentale (”Ministerul Tineretului și Sportului exercită supravegherea și controlul asupra Federației Române de Gimnastică, în conformitate cu prevederile legii nr.69/2000 și a Regulamentului de aplicare al acesteia”) și non-guvernamentale (”Federația Română de Gimnastică colaborează cu Comitetul Olimpic și Sportiv Român în realizarea programelor privind selecția și participarea la Jocurile Olimpice”), precum și cele internaționale (”Statutele și regulamentele FIG și UEG sunt obligatorii pentru Federația Română de Gimnastică și pentru membrii săi afiliați”), iar pe de alta oferă o mai bună orientare în ceea ce privește modul de acțiune pentru  îndeplinirea principalelor obiective, acela de ”dezvoltare și promovare a practicării gimnasticii pe teritoriul României în toate formele sale, fără nici un fel de discriminare pe motive politice, religioase, rasiale, de naționalitate, sex sau vârstă… reprezentare și promovare a intereselor gimnasticii românești pe plan intern și internațional…”.
În aceeași măsură, Codul Etic și Codul de Disciplină oferă tuturor membrilor afiliați, membrilor Comitetelor și Comisiilor Federației, organizatorilor și oficialilor participanți la competițiile și manifestările oficiale ale federației, care se desfășoară în țară sau în străinătate, tuturor gimnaștilor, antrenorilor, arbitrilor și altor persoane responsabile care participă la activitatea de gimnastică o platformă de desfășurare a a activității în cel mai deplin respect al legilor, nu numai sportive, al fair-play-ului și demintății.
Regulamentele pentru Campionatele Naționale 2016 – cu ultimele modificări, aprobate de către Comitetul Executiv, în ședința din data de 16 decembrie 2015 – au în vedere nu numai desemnarea campionilor naționali, dar și stimularea și verificarea stadiului de pregătire a celor mai buni sportive din cluburi, precum și a componenților loturilor naționale de seniori și juniori.